En særlig tak

CMSimple

Først og mest af alt vil jeg gerne takke Peter Harteg, udvikleren af Content Management System (CMS) CMSimple, som er grundlaget for CMSimple_XH og alle andre CMSimple varianter.

I 2010 frigav Peter Harteg CMSimple under GPL licens til yderligere udvikling, også (og især) for dette, mange tak.